onsdag 25 maj 2011

AtvAvesta - repotage i Atv & Quad tidningen

Rolf Atterling har bidragit med ett repotage i senaste numret av ATV & Quad Tidningen.

Beskrivningen av vår Led talar om ett lyckat första år, i.o.m detta så får vi alla hoppas att Sveaskog tillåter oss att teckna ett nytt avtal så vi får fortsätta att åka på den fina kabelgata som blivit så populär. Det skrivs även om vårträffen som lockade 80-talet förare, till hösten hoppas vi på en repris.